دسته بندی ها
آخرین پست ها
تگ ها
آیا کاشت ریش نیز مانند کاشت مو انجام می شود
آیا کاشت ریش نیز مانند کاشت مو انجام می شود
1398/05/23 | تعداد نظرات :0
کاشت ریش هم همانند کاشت مو انجام می گیرد و تنها در برخی مراحل باهم تفاوت دارند.