قیمت کاشت ابرو چقدر است؟

گرانی و ارزانی یک محصول، راه منصفانه ای برای مقایسه نیست. زیرا قیمتها براساس کیفیت، کارایی، دوام و مواردی از این دست، مشخص میشوند. هزینه کاشت ابرو نیز به عوامل متعددی بستگی دارد. از سوی دیگر، گران بودن کاشت ابرو در یک کلینیک، دال بر کیفیت بالای آن نیست. همچنین نباید بدون بررسی و تحقیقات اولیه، ارزان بودن کاشت ابرو در یک کلینیک را دلیلی برای انجام این کار دانست. گاهی پزشک به شرایط اقتصادی بیماران توجه دارد و از اینرو قیمت را کمتر محاسبه مینماید.

از نظر بسیاری، کاشت مو هزینه زیادی دارد. این در حالی است که باید تمامی جوانب را سنجید. هزینههای دوره نقاهت، داروهایی که پزشک تجویز میکند، دستگاههایی که برای پیوند مو استفاده میشود و ... همگی در تعیین هزینه کاشت مو موثر هستند. در زیر به بررسی عوامل تاثیرگذار در قیمت کاشت ابرو میپردازیم.

هزینه کاشت و پیوند

اگر هزینه محاسبه شده برای کل مراحل پیوند و کاشت ابرو محاسبه شود، شامل دستمزد جراح، هزینه تجهیزات، داروی بیهوشی، هزینههای مرتبط با مراقبتهای در حین کاشت و پس از کاشت میباشد. در کاشت با روش FUE، پزشک بر اساس تعداد گرافت هزینه را محاسبه میکند که هزینه آن بیشتر میشود. علاوه بر این، کاشت و پیوند مو بسته به میزان موهایی است که کاشته میشود. از آنجا که این فرایند، برای زیبایی انجام میشود و در سلامت جسمی تاثیر زیادی ندارد، لذا بیمه، هزینههای آن را تقبل نمی کند و شخص باید خود برای پرداخت آنها اقدام نماید.

هزینه منطقی

عوامل تاثیرگذار بر کاشت ابرو عبارتند از میزان و حجم موهای برداشته شده ، که هر چه این میزان بیشتر باشند، هزینه پیوند و کاشت ابرو نیز افزایش مییابد. گاهی نیز، کاشت مو با جلسات مقدماتی همراه است. این جلسات به منظور تحلیل پوست سر تشکیل و تعداد گرافتها تعیین می شود. اما بصورت رایگان بوده و هزینه ای برای آنها در نظر گرفته نمی شود و تنها زمانی که عمل پیوند صورت میگیرد، هزینه آن نیز دریافت میشود. از سوی دیگر نمی توان از نقش تجهیزات پزشکی برای پیوند مو غافل شد. در حالی که برخی از کلینیکها از تجهیزات مدرن استفاده میکنند، هزینه بالاتری نیز اخذ مینمایند. در این کلینیکها به دلیل استفاده از تکنولوژی روز دنیا و پرداختهایی که جهت خرید این تجهیزات صورت می گیرد، هزینه کاشت مو افزایش مییابد.

تعیین هزینه کاشت ابرو بر اساس تعداد گرافتها

بزرگی و کوچکی محلی که برای کاشت مو در نظر گرفته میشود، تاثیر زیادی بر هزینه فرایند کاشت دارد. همچنین نوع گرافتهایی که برای آن انتخاب میشوند، باید ظاهر طبیعی و واقعی داشته باشند. به همین دلیل، طبیعی بودن گرافتها میتواند در تعیین هزینه کاشت ابرو تاثیر گذار باشد. یک توصیه مهم، خودداری از کاهش کاشت گرافت است. چرا که برخی از مراجعین قصد دارند تا هزینه کمتری برای کاشت مو پرداخت کنند و درخواست کاشت گرافتهای کمتری میکنند. این امر موجب میشود تا موهای کمتری کاشته شود و نتیجه کار مطلوب نباشد.

تخصص و تجربه پزشک در کاشت ابرو

در هر کار، عامل و کارگزار نقش مهمی را ایفا میکنند. در فرایند کاشت مو به هر میزان که پزشک به عنوان کارگزار، تخصص و تجربه بیشتری داشته باشد، پیوند و کاشت ابرو نیز بهتر انجام میشود. گاهی شهرت پزشکان موجب افزایش قیمت کاشت مو میشود. اما این امر تنها یک پارامتر عرفی بوده که در جامعه متداول شده است. در واقع در کنار شهرت، توانایی، تجربه و تخصص پزشک نقش مهمتری را در تعیین قیمت کاشت ابرو ایفا میکند.