کاشت مو به روش پیوند واحد فولیکولی

                    

کاشت مو قدمت چند ده ساله دارد. تاریخچه آن به دهه 50 میلادی و اجرای درمان پیوند مو توسط دکتر اورنترایک نسبت داده شده است. با گذر زمان تکنیک های مدرن تری مانند FUT (پیوند واحد فولیکولی) و FUE (استخراج واحد فولیکولی) ایجاد شدند. در روش FUT کاشت مو به صورت طبیعی صورت می گیرد. واحد های فولیکولی از پوست شخص بدست می آیند و در کاشت مو استفاده می شوند. در این روش، برداشت واحد های فولیکولی از شخص اهداکننده به صورت نواری است و سپس جای آن بخیه می شود. برداشت واحد های فولیکولی از پشت و دو طرف سر انجام می شود، زیرا مو در این نواحی مقاومت بیشتری در برابر ریزش دارد. سپس با استفاده از تکنیک های کالبد شکافی میکروسکوپی، نوارهای دهنده به تعداد زیادی واحد فولیکولی پیوندی تقسیم می شوند. هنگامی که واحد های فولیکولی پیوندی آماده شدند، متخصص کاشت مو سوراخ های ریزی، به نام سایت های دریافت کننده، بر روی پوست سر ایجاد می کند و واحد ها را در آن سوراخ ها قرار می دهد.

آرایش و نحوه قرار گیری این واحد های پیوندی، کیفیت و زیبایی پیوند مو را در بر دارد. از این رو در این روش جراحی، استراتژی پزشک باید مختص به هر بیمار اتخاذ گردد تا پیوند به بهترین نحوه انجام شود. علاوه بر این، استراتژی اتخاذ شده در درمان به تاریخچه ریزش مو بیمار و احتمال ریزش مو در آینده فرد بستگی دارد. از آنجا که رشد مو در روش پیوند واحد فولیکولی مشابه با رشد طبیعی مو می باشد، اگر پزشک به اندازه کافی ماهر باشد، نتیجه بسیار شبیه به مو طبیعی است و تفاوت چندانی در ظاهر فرد ایجاد نمی کند.

تنها عیب این روش به جا ماندن زخم حاصل از برداشت نوار است. با این حال در روش های امروزی نوار های بسیار نازکی از پوست برداشته می شوند و تا حد امکان سعی شده جای زخم باقی نماند اما این روش در بسیاری از بیماران، مخصوصا بیمارانی که دوست دارند موهای کوتاه داشته باشند، مشکل ایجاد می کند.

     

تعریف واحد فولیکولی

سالیان متمادی گمان می شد رشد مو به صورت تصادفی بر روی پوست سر اتفاق می افتد، اما امروزه می دانیم مو به صورت گروه ها 1-4 تایی رشد می کند. به این گروه ها، واحد های فولیکولی می گویند. جالب است بدانید، حتی زمانیکه واحدهای فولیکولی کشف شدند، پزشکان به فکر استفاده از آنها برای کاشت مو نیفتادند. 

کالبدشکافی استریو میکروسکوپی

یکی از مهمترین جنبه ها در کاشت مو به روش FUT، کالبدشکافی استریو میکروسکوپی است. با استفاده از این روش، واحد های فولیکولی آسیب دیده از نوار اهدا جدا می شوند. همچنین از این روش برای ایجاد واحد های کوچک تر نیز استفاده می شود. نکته قابل توجه در اجرای این روش این است که کل واحد فولیکولی دست نخورده باقی بماند، تنها در این صورت است که ماکزیمم رشد اتفاق می افتد. همچنین واحد های فولیکولی دست نخورده و کامل، باعث پر پشت شدن مو پیوند داده شده می شوند.

محلول های نگهدارنده

محلول های نگهدارنده زیادی برای محافظت از واحد های پیوندی وجود دارد. محلول های نگهدارنده باید قابلیت زنده نگه داشتن واحد های پیوندی را داشته باشند و همچنین مانع از ماکزیمم رشد آنها نشوند. با توجه به این نکات، بهترین محلول نگه دارنده واحد های پیوندی «هیپوترموسل» است.

سایت های دریافت کننده

سایت های دریافت کننده در واقع سوراخ های ریزی هستند که بر روی پوست سر بیمار ایجاد می شوند و حین پروسه ترمیم مو از آنها برای قرار دادن واحد های پیوندی استفاده می شود. این مکان ها به صورت شکاف های جانبی ایجاد می شوند تا خط رویش مو، مطابق با حالت طبیعی باشد. پزشک با کمک این نقاط بیشترین کنترل را بر خط رویش و اجرای مناسب درمان دارد. اگر بتوان سایت های مناسبی در طول درمان تهیه کرد، رشد مو سریع تر و پر پشت تر خواهد بود و جای زخم حاصل از نوار اهدا اثر کمی باقی می گذارد.

در شکل زیر نتیجه FUT قبل و بعد از درمان را مشاهده می کنید.