کاشت ابرو به روش FIT چگونه است؟

کاشت ابرو‏ با روش FIT

کاشت ابرو‏ با روشFIT به عنوان یکی از روش های معمو‏ل در ترمیم و بازسازی ابرو‏های از دست رفته است که در آن سوراخ های کوچکی در پشت و کنار سر بیمار ایجاد و فولیکول های مو‏ (گرافت ها) بصورت تک تک از این نواحی خارج میشوند. پزشک این گرافت ها را آماده میکند و سپس در ناحیه ابروی بیمار میکارد. برای برداشت مو‏ به روش FIT از یک سو به ابزار ظریف و تخصصی نیاز است و از سوی دیگر مهارت و تخصص پزشک تاثیر بسزایی در نتیجه نهایی دارد.

کاشت ابرو‏ با استفاده از روشFIT بدون بخیه و جراحی صورت میگیرد. پزشک هیچ استفاده ای از تیغ نخواهد داشت و تنها سوراخ های کوچکی در پشت سر بیمار ایجاد میشود که این سوراخ ها در مدت کوتاهی بهبوی مییابند و نیاز به مراقبت های پس از عمل نخواهد بود.  

شرایط کاشت ابرو‏ با روشFIT

کاشت ابرو‏ با روشFIT، تنها در 70 درصد بیماران قابل انجام است و در مواردی که به دلیل فرم موها و فولیکولها، در زمان برداشت تعداد زیادی مو از بین میرود، این روش مناسب نیست. بنابراین در این بیماران انجام روشFIT ممکن نیست و نتایج آن نیز مطلوب نخواهد بود.

در کاشت ابرو‏ با روشFIT محدودیت طول و عرض برداشتن وجود ندارد. بنابراین پزشک می تواند تعداد زیادی از موهای سر را بر دارد و در ناحیه ابرو بکارد. البته ممکن است تعداد زیاد کاشت ابرو در چندین جلسه انجام شود که علاوه بر مو‏های سر، میتوان از موهای زیر بغل، پشت و سینه نیز استفاده کرد. کاشت ابرو‏ با روش FIT برای افرادی که پیشتر از روش FUT استفاده کرده اند اما نتیجه مطلوب نگرفته اند، مناسب است. همچنین این روش برای کسانی که بانک موی آنها ضعیف است و یا برای آنها امکان کاشت ابرو‏ به روشFUT بیش از یک بار وجود ندارد، کاربرد دارد.

نحوه کاشت ابرو‏ با استفاده از تكنيك FIT

 کاشت ابرو‏ با استفاده از روشFIT، به عنوان تکمیل کننده روش FUT است. زیرا در روش FIT میتوان تعداد مو‏های بیشتری را برداشت و از سوی دیگر، كيفيت گرافت ها نیز بالاست که میتواند مکمل و همراهی برای روش FUT باشد.

 با پایان یافتن مراحل کاشت ابرو‏ با روشFIT که بین 4 تا 6 ساعت به طول میانجامد؛ پزشک ناحیه ابرو را پانسمان میکند که پانسمان آن یک روز بعد برداشته و بیمار مرخص میشود و روز دوم برای تعويض پانسمان، ويزيت پزشک و شستشوي ابرو باید مجدد به مطب مراجعه کند. لازم به ذکر است که پس از کاشت ابرو‏ با روشFIT، بیمار از روز دوم میتواند به حمام برود.

مراحل کاشت ابرو‏ با استفاده از روش FIT

ابتدا پزشک موهای بیمار را بررسی میکند تا از نظر فرم مو‏ها و فولیکولها مشکلی در آنها وجود نداشته باشد.

در مرحله بعد ناحیه ابروی بیمار‏ با استفاده از مواد ضدعفونی کننده کاملا استریل و با یک ماده بی حسی مو‏ضعی، گرافتهای قسمت های پشت گوش برداشته میشود.  ابزاری که برای برداشت گرافت های مو استفاده میشود کمتر از 1 میلیمتر قطر دارد. از این نظر هیچ آسیبی به پوست سر بیمار وارد نمی شود و نیاز به بخیه نیز ندارد.

فولیکول های برداشته شده در ناحیه ابرو‏ کاشته میشوند.

مزایای کاشت ابرو‏ با استفاده از روش FIT

در این روش برداشت فولیکول به شکل پراکنده انجام میشود بنابراین بخیه وجود ندارد و زخم های ناشی از برداشت فولیکول مو‏ به سرعت بازسازی میشود.

 در طی چندین جلسه میتوان تعداد زیادی از گرافت ها را از موی سر برداشت. این امر به معنای کاشت تارهای ابرو‏ی بیشتری است.

امکان برداشت مو‏ از سایر نواحی بدن از جمله پا، دست و سینه نیز امکان پذیر است.

از دیگر مزایای روش FIT می توان به سهولت انجام آن اشاره کرد. در این روش فرایند کاشت ابرو‏ به صورت تیمی انجام می شود که بسته به تعداد گرافت منتقل شده و مهارت تیم پزشکی، حدود ۱ تا ۳ ساعت زمان می برد.