مراحل کاشت مو FIT

کاشت مو تنها با یک روش انجام نمی شود و پزشکان روشهای متعددی را بدین منظور استفاده می‏کنند. یکی از این روشها FIT می‏باشد که در سال 2002 در کشور آمریکا رایج شد. در این روش جراحی انجام نمی شود و کاشت بصورت سرپایی صورت می‏گیرد. برداشت از موها نیز به صورت پراکنده انجام می‏شود و به همین دلیل نیازی به بخیه زدن وجود ندارد.

نحوه کاشت مو با روش FIT

در کاشت مو با روشFIT  و یا غیرجراحی، واحدهای فولیکولی، حاوی 1 تا 4 تار مو بوسیله یک ابزار ظریفی (پانچ یک به یک) از پشت سر خارج و سپس در ناحیه طاسی کاشته می‏شوند. در این روش خط بخیه در پشت سر ایجاد نمی شود و در محل برداشت هر یک از فولیکولها، نقطه سفید کوچکی در پوست باقی می‏ماند که قابل مشاهده نیست. از اینرو افرادی که موهای خود را خیلی کوتاه نگه می‏دارند، می‏توانند از این روش استفاده کنند.

مراحل کاشت مو با روش FIT

انجام معاینات و بررسیها

ابتدا پزشک، بیمار را معاینه می‏کند. نمونه برداری از موی سر و گرافتها به منظور افزایش سرعت کار و انجام فرایند کاشت به بهترین شکل ممکن انجام می‏شود.

برداشت فولیکولهای مو از پشت سر

برای برداشتن فولیکول باید موهای سر به طول کامل تراشیده و ناحیه برداشت موها در پشت سر علامت گذاری گردد. موهای این ناحیه در برابر اثرات هورمونهای مردانه مقاومت بالایی دارند و به راحتی نمی ریزند. برای طراحی خط رویش، از جلوی سر طراحی آغاز می‏شود. این مرحله اهمیت زیادی دارد. چرا که طراحی صحیح، کاشت مو را طبیعی تر نشان می‏دهد.

آماده کردن بیمار برای کاشت مو

با رفتن بیمار به اتاق مخصوص کاشت مو، سر بیمار با بتادین ضدعفونی می‏شود و سپس پزشک آن را با بیحس می‏کند. برای این امر لیدوکایین به پوست سر تزریق می‏شود. این کار توسط سوزنهای بسیار ظریف صورت می‏گیرد که بیمار درد زیادی را حس نمی کند.

برداشت مو از سر

برای برداشت مو از نواحی مورد نظر پزشک، باید از پانچهای کوچک و عینکهایی با بزرگ نمایی 2.5 تا 5 برابر استفاده شود. ناحیه ای که از آن مو برداشت می‏شود، عموما پشت سر است زیرا ریشه مو در این نقطه استحکام بالاتری دارد. پانچ در پزشکی ابزاری است شبیه به سوزنهای باریک با قطر 0.75 تا 1.2 میلیمتری است که با حرکت چرخشی وارد پوست سر می‏شود. این مرحله با توجه به تعداد گرافتهای مورد نیاز، مدت زیادی طول می‏کشد. پس از اتمام مرحله برداشت مو، ناحیه مورد نظر پانسمان شده و بیمار در وضعیت نیمه نشسته قرار می‏گیرد. سوراخهای پشت سر به بخیه نیاز ندارد و با سرعت باور نکردنی تنها ظرف چند روز اثرات آن از بین می‏رود. از سوی دیگر با بلند شدن موهای این ناحیه، جای برداشت موها ناپدید می‏شود.

نگهداری از گرافتها

فولیکولهای برداشت شده در ظرف شیشه ای حاوی سرم نمکی خنک گذاشته می‏شود. ممکن است دمای اتاق موجب آسیب رساندن به فولیکولها شود. در این محلول خنک می‏توان فولیکولهای مو را 5 الی 8 ساعت زنده نگهداشت. گرافتهای FIT بدون چربی اضافه و ظریف هستند و استقامت کمی دارند. به همین دلیل مراقبت از آنها اهمیت دارد.

ایجاد شکاف در ناحیه مورد نظر

در محل مورد نظر برای کاشت مو، باید با استفاده از تیغهای نازک، شکافهای کوچک ایجاد ‏شود. اندازه این شکافها بین 0.8 تا 1.5 میلیمتر و عمق آنها تنها 3-4 میلیمتر است و به همین دلیل جای نگرانی برای ایجاد آنها وجود ندارد. دقت در زاویه فرو رفتن تیغ در پوست سر، اهمیت زیادی دارد چرا که فولیکولهای مو، زاویه شکافها را به خود جذب می‏کنند. تناسب عمق شکافها اهمیت زیادی دارد زیرا عمیق بودن یا سطحی بودن آنها موجب می‏شود تا فولیکولها به خوبی در پوست سر قرار نگیرد و موها پس از رشد، نمای عروسکی پیدا ‏کنند. پس از آماده شدن همه شکافها، کاشت موها صورت می‏گیرد.

کاشت فولیکولهای مو

کاشت گرافتها زیر نظر پزشک، توسط تکنسینها و با استفاده از پنسهای ظریف صورت می‏گیرد. گرافتها تک تک در داخل شکافهای پوست سر قرار داده می‏شود. گرافتهای یک تارمویی در خط رویش مو کاشته می‏شوند تا خط رویش مو ظاهر طبیعی داشته باشد. گرافتهای حاوی 2 یا 3 تار مو، در نواحی عقب تر سر و برای ناحیه جلو سر، گرافتهای 1 تار مویی کاشته می‏شود. برای حفظ و مراقبت از ریشه موهای کاشته شده در طول فرایند کاشت مو، رطوبت یک عامل حیاتی است به همین دلیل پزشک چندین بار از سرم نمکی برای مرطوب کردن ریشه موها استفاده می‏کند. زمان کاشت گرافتها با توجه به تعداد گرافتها 2 تا 3 ساعت طول می‏کشد. نهایتا پزشک بازبینی نهایی را انجام می‏دهد و سر بیمار را پانسمان می‏کند.