مراقبت های بعد از کاشت مو

مراقبت های بعد از کاشت مو

پس انجام كاشت مو می بایست:

تا چند روز از مصرف داروهایی كه سبب اختلال در روند انعقاد خون می شوند، اجتناب نمود. این داروها شامل: آسپرین، بروفن، ایندومتاسین، دیكلوفناك، مفنامیك آسید، سلكسیب، سلكوكسیب، پیروكسیكام،ویتامینE و مولتی ویتامینها میباشند.
برای اكثر بیماران، پس از كاشت مو آنتی بیوتیك جهت كاهش احتمال عفونتها تجویز می شود. پس ازكاشت مو، سر پانسمان شده و بیمار پس از 48 تا 72 ساعت دوش می گیرد و دیگر احتیاج به پانسمانهای بعدی نخواهد بود.
بیمار می بایست به مدت 5 روز از فعالیتهای ورزشی و كارهای سنگین اجتناب نماید و به مدت 10 روز از شنا كردن خودداری كند.
كشیدن بخیه ها 10 روز پس از كاشت مو انجام خواهد شد.
پس از عمل پیوند مو، نیازی به داروهای مكمل و تقویت كننده مو نیست ولی میتوان از ویتامین C جهت تسریع ترمیم، استفاده نمود.
2
تا 4 هفته پس از كاشت مو، موهای كاشته شده ریزش پیدا كرده و پس از دو تا سه ماه مجددا" شروع به رشد خواهند كرد كه این رشد مجدد معمولا با ایجاد خارش و جوشهای گذرا همراه است.
بهترین نتیجه معمولا پس از 6 تا 8 ماه و گاهی یكسال بعد مشهود خواهد بود.
بعضی از بیماران جهت ایجاد تراكم بیشتر نیازمند دو جلسه كاشت مو خواهند بود كه بهترین فاصله زمانی بین پیوندها 6ماه تا یكسال است.